top of page

איפה מומלץ לתלות תמונות של רבנים בבית?

"והיו עיניך רואות את מוריך" (מ"ג ישעיהו ל כ) - עצם ההבטה בתמונתם של גדולי ישראל מביאה על האדם יראת שמים וקדושה ומכניסה אווירה של טהרה לבית. רבים נוהגים לתלות בביתם תמונות של רבנים, צדיקים ומנהיגי העדה על מנת שהם וילדיהם יספגו מגדולתם ויקבלו סיעתא דשמיא להידבק בקב"ה. מעוניינים לקנות תמונה של גדול בישראל ושואלים את עצמכם איפה לתלותה? כל המידע הרלוונטי, בפוסט הבא.

תליית תמונות של צדיקים בסלון

המקום הטבעי לתליית תמונות של צדיקים בבית הוא בסלון - מיקום מרכזי ומכובד שנותן את המקום הראוי למשכנה של תמונה יקרת ערך זו. בעמדה המרכזית סופגים כל בני הבית מקדושת פני הצדיק. יש להתאים את גודל התמונה לקיר הרצוי. 

 

רבים מחסידי חב"ד נוהגים לתלות תמונה גדולה של הרבי מליובאוויטש בסלון, בני עדות המזרח יתלו תמונה של מרן הרב עובדיה יוסף ומבני אשכנז יש שיתלו תמונה של מרן הרב שך, מרן החזון אי"ש וכן תמונות של רבנים שנפטרו בשנים האחרונות: מרן ריא"ל שטיינמן זצ"ל ומרן רבי חיים קנייבסקי זצ"ל.

 

יש התולים תמונה של ראש הישיבה בה למדו ואליו היו מקורבים במיוחד.

מה לגבי תליית תמונות בחדר השינה?

כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל בספרו "דרכי טהרה" שמותר לתלות תמונות של צדיקים גם בחדר השינה מכיוון שאין מקור הלכתי להחמיר בעניין תליית תמונות צדיקים בחדר שינה (זה רק עניין של הרגש).

תליית תמונות של צדיקים בסוכה

מדי שנה בחג הסוכות יושבים בני ישראל שבעת ימים בסוכה. כדי להדר בנוי מצווה, אנו מקשטים את הסוכה בבדים, קישוטי נייר ויצירות אמנות שונות. התקבל המנהג בכל תפוצות ישראל של תליית תמונות של צדיקים על דפנות הסוכה כחלק מהוספת קדושה לאווירת החג המיוחדת. ניתן לרכוש בתקופת ערב חג הסוכות פלקטים ותמונות מיוחדים בעיצוב ייעודי עבור חג הסוכות.

 

יש הנוהגים לתלות תמונות של צדיקים מכל החוגים והעדות על מנת שתתקיים בהם סוכת שלום.

השפעת המראות על הנפש

"ולא תתורו אחרי עיניכם" - לעיניים יש כוח חזק בהשפעה על האדם הן בפן השלילי וכמובן שגם לחיוב. כאשר התמונה הניצבת לנגדנו היא פני אדם צדיק, הנפש סופגת את התמונה אותה קלטה העין ועובדה במוח וממילא מקבלת השפעה של קדושה. בגמרא במסכת מגילה מובא: "שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה: במה הארכת ימים? וכו' אמר לו מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע. דאמר רבי יוחנן: אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נשא אם אביט אליך ואם אראך, רבי אלעזר אמר: עיניו כהות, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת, משום דאסתכל בעשו הרשע". (שם כ"ח, א'). 

 

להסתכלות על צדיק השפעה הפוכה, חיובית. אם כך, מומלצת תליית תמונת צדיק בכל מקום בו העין מסתכלת והלב רואה.

bottom of page